بازخوانی مفهومی و سابقه تقریب مذاهب اسلامی

چکیده

بسم الله الرحمن الرحیم

در دنیای امروز که به مثابه دهکده کوچک جهانی است، بیش از پیش به همزیستی مسالمت آمیز و مصالحه جویانه نیاز است. زیرا با پیشرفت علوم و فنون، این بشر که روزی ملائکه به خداوند اعتراض کرده و او را سفاک و خونریز خطابش کردند، متاسفانه استفاده سوء از ابزار و محصولات فکری بشری کرده و در راه کشتارهای دسته جمعی و تسلط بر بلاد و ملل از این دستاوردهای انسانی بهره برده است.

به همین دلیل نیاز به تقریب بین مذاهب اسلامی که از امپریالیسم جهانی کمر به قلع اسلام با تمامی مذاهب کرده است، بیش از پیش محسوس است. این تحقیق به دنبال آن است تا در زمینه تقریب بین مذاهب اسلامی مفهوم و سابقه تقریب در بین مذاهب اسلامی را بازخوانی کرده و ثمران آن را به صورت مصداقی بیان کند. روشی که در این تحقیق صورت گرفته است توصیفی گزارشی و احیانا در برخی موارد مورد نیاز تحلیلی است. در این میان شیعیان همچون آیت الله بروجردی، امام خمینی، آیت الله خامنه ای و … و از اهل سنت عالمانی چونان شیخ شلتوت، شیخ سلیم بشری و … پرچمداران تقریب مذاهب در عصر حاضر محسوب گشته اند.

 

Conceptual review and background of approximation Islamic Denominations

Abstract

استاد راهنما: دکتر محمد معینی فر
استاد مشاور: دکتر احمد رحمانی
دانشجو: کرامت الله زاهدی
فهرست
question