روش تحقیق عمومی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رايگان

این دوره آموزشی با رویکرد مطالعات تاریخ اسلام، شیعه شناسی، فرق تشیع و مذاهب اسلامی به صورت نظری طی جلساتی ارائه می شود. مباحث تکمیلی در کارگاه روش تحقیق تخصصی ارائه می شود.

فهرست
question