درباره ما

مشخصات

ناماکبر
نام خانوادگیباقری
پست الکترونیکیa.bagheri@urd.ac.ir

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیرشتهدانشگاه
کارشناسی ارشدفرق تشیعدانشگاه ادیان و مذاهب
دکتریمذاهب کلامیدانشگاه ادیان و مذاهب

پایان نامه

مقطع تحصیلیعنوان
کارشناسی ارشدمقایسه امر به معروف و نهی از منکر در امامیه و زیدیه
دکترینقد نظریه علمای ابرار بر اساس دیدگاه اصحاب اجماع امامین صادقین

سوابق اجرایی

عنوانمرکز فعالیتاز سال تا سال
رییس اداره قوانین و مقرراتمرکز خدمات حوزه های علمیه13841388
مدیرکل طرح و برنامهدانشگاه ادیان و مذاهب13881390
مشاور دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردیمرکز خدمات حوزه های علمیه13911394
عضو شورای دفتر برنامه ریزی دانشگاه ادیان و مذاهب1394تا کنون
مدیر کل دفتر برنامه ریزیدانشگاه ادیان و مذاهب1399تا کنون

سوابق علمی - اجرایی

عنوانمرکز فعالیتاز سال تا سال
معاون مدیرگروه مذاهب کلامی دانشکده مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب13941397
مدیر گروه مذاهب اسلامی (کلامی) دانشکده مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب13971398
قائم مقام معاونت پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب1398تا کنون
مشاور عالی ریاست در امور پژوهشیدانشگاه ادیان و مذاهب1398تا کنون
عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب1398تا کنون

سوابق تدریس

عنوان درسمکان تدریساز سالتا سال
دروس فرق تشیع (تشیع نخستین، امامیه، زیدیه، اسماعیلیه و فرق انحرافی تشیع)مدرسه علمیه معصومیه قم1388
دروس معارف اسلامی و اخلاق و تربیت اسلامیموسسه آموزش عالی معصومیه قم1389
درس تاریخ تحلیلی امامان در مقطع کارشناسی ارشد1393تاکنون
درس تاریخ و عقاید امامیه در مقطع کارشناسی ارشد1394تاکنون
درس گرایش¬های فکری معاصر در جهان اسلام در مقطع کارشناسی ارشد1395تاکنون
درس مذاهب کلامی در مقطع کارشناسی ارشد1396تاکنون
درس عقاید شیعه امامیه در مقطع کارشناسی ارشد1396تاکنون

تألیف: تدوین درسنامه

عنواناستادسال
تاریخ سیاسی امامیه حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر ناصری1386
عقاید و عقاید امامیه دکتر حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر فرمانیان1388
بررسی تاریخ زیدیه حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سلطانی1387
معارف زیدیهجناب آقای دکتر موسوی نژاد1387
معارف اسماعیلیه حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر شریعتمداری1388
تاریخ معارف امامیه حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جعفرطیاری1387
کلام اسلامی حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رستمیان1387
حدوث عالم (تطبیق بین مذاهب اسلامی) دکتر سید صدرالدین طاهری1393
گزارش و بررسی دلایل اثبات ذات الهی دکتر سید صدرالدین طاهری1394
معاد تطبیقیدکتر سید صدرالدین طاهری1394

تألیفات: مقاله

عنوانسال
مدخل «انقلاب»: دانشنامه پیامبر اعظم1389
مقایسه نظریه کسب با نظریه امرٌ بین الامرین1388
ابعاد عصمت از منظر سید مرتضی، فخر رازی و قاضی عبدالجبار معتزلی1394
غدیر از منظر معتزله1397
کارکرد عقیدتی – تربیتی باور به آموزه بداء1398
نص بر امامت ائمه اهل بیت از منظر اصحاب اجماع امامین صادقین ع1398

تألیف: مقاله در دست انجام

عنوان
بررسی اعتقاد به عصمت امامان: از منظر زراره بن اعین و ابان بن تغلب
بررسی روایات امامین صادقین در رابطه با حکومت
عصمت از منظر اصحاب اجماع امامین صادقین

تألیف: ترجمه

عنوانسال
How did the early Shia become sectarian ?
آقای مارشال هاجسن؛ با عنوان «بررسی سیر تطور تشیع نخستین»
1388

تألیف: کتاب (در درست اقدام)

عنوان
فرق و مذاهب اسلامی بر خط زمان
امامت از منظر اصحاب امامین صادقین ع
تاریخ تحلیلی عصر حضور
درسنامه تاریخ و عقاید امامیه (ویژه معلمان و مدیران آموزش و پرورش)
فهرست
question